logo TC Dixon tenisia

0905 524 647

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

TC BASELINE TC BASELINE

TC BASELINE TC BASELINE

TC BASELINE TC BASELINE

TC BASELINE TC BASELINE

TC BASELINE TC BASELINE

TC BASELINE TC BASELINE

TC BASELINE TC BASELINE

TC BASELINE TC BASELINE

TC BASELINE TC BASELINE

TC BASELINE TC BASELINE

VENUJTE 2% Z DANÍ NA DETI

Hľadáme tenisových šampiónov

 

 

Venujte 2% z daní na deti

VENUJTE 2% Z DANÍ NA DETI

 

Vážení rodičia, priatelia a priaznivci nášho tenisového klubu !

V roku 2016 sme uviedli do života ojedinelý projekt „Hľadáme tenisových šampiónov“ určený pre deti od 4 do 6 rokov. Podstata projektu spočíva v dotovanej tenisovej výuke. Pilotný projekt má rozpočet 3600€ pričom účastnícky poplatok dieťaťa predstavuje sumu 9€ mesačne pri 2 hodinových blokoch týždenne. 70% nákladov hradí náš klub zo získaných darov. Aby sme mohli projekt udržať aj do budúcnosti, prípadne ho rozvíjať, dovoľujeme si Vás požiadať o túto láskavosť.
Garantujeme, že všetky takto získané finančné prostriedky budú využité výhradne na zabezpečenie tenisovej prípravy mládeže v našom klube.deti projektu Hľadáme tenisových šampiónov

V prípade, ak sa rozhodnete našu aktivitu podporiť, nižšie nájdete presný postup poukazovania časti dane pre tento rok. Vyplnené formuláre je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad spolu s daňovým priznaním.

Menom našich detí veľmi pekne ďakujeme za takto poukázané finančné prostriedky a za podporu, ktorú nám týmto prejavíte.

S úctou

Ing. Radovan Sloboda Mgr. Martin Labaš
predseda TC BASELINE Banská Bystrica podpredseda TC BASELINE Banská Bystrica

 

 

Naše údaje:

Obchodné meno (Názov): TC BASELINE Banská Bystrica
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42188245
DIČ: 2022951997
Sídlo: Zvolenská cesta 145, Banská Bystrica, 974 05
Číslo účtu: FIO Banka SK72 8330 0000 0022 0098 3020

Podľa druhu Vášho zamestnania sa u Vás jedná o možnosť poukázať 2 % dane z príjmu od :

1 . Fyzických osôb FO - zamestnanci
2. Fyzických osôb FO - SZČO – živnostníci
3. Právnických osôb - firmy


1. Zamestnanec

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2016 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá (ak výšku svojej zaplatenej dane neviete, spýtajte sa svojho zamestnávateľa).

Postup poukázania 2%:

Ak Vám spracováva Ročné zúčtovanie zamestnávateľ a včas ste ho požiadali o vystavenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane”, najneskôr 30.4.2017 by vám ho mal odovzdať spolu s Ročným zúčtovaním.
Doplňte svoje údaje do tohoto tlačiva “Vyhlásenie o poukázaní 2%.” Ak nám chcete oznámiť, že práve vy ste svojimi 2% pomohli TC Baseline Banská Bystrica vo svojej činnosti, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my sa dozvieme Vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).
Najneskôr do 2.5.2017 doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá daňové priznanie typu A . Pokiaľ budete tlačivá posielať poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.
Poznámka:
Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2016 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu
organizáciu, môžete si ich “vyskladať” z práce pre viacero organizácií. Detailný postup, ako na to, si môžete pozrieť TU.

 

2. Fyzická osoba – SZČO (živnostníci) – ktorá si sama podáva daňové priznanie

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2015 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá.

Postup poukázania 2%:

Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (SZČO). Obe tlačivá obsahujú oddiel o poukázaní 2% z dane. V tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5 , v tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Do tohto oddielu vyplňte naše údaje.
(Ak máte účtovníčku/ka, ktorá/ý vám pomáha s vyplnením daňového priznania, uveďte jej/jemu naše horeuvedené údaje.) Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste svojimi 2% pomohli nášmu tenisovému klubu, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov (my sa dozvieme vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).
Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2017) na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.
Poznámka:
Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2016 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu organizáciu, môžete si ich “vyskladať” z práce pre viacero organizácií. Detailný postup, ako na to, si môžete pozrieť TU.


3. Právnická osoba - firmy

Vaše 2% (prípadne 1%) zo zaplatenej dane z príjmu nám ako právnické osoby môžete poukázať, ak bola vaša daň za rok 2016 vyššia ako 400 eur (800eur), výška podielu musí byť teda minimálne 8 eur.
Ak ste ako právnická osoba v roku 2016 do termínu na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2017) nedarovali financie na verejnoprospešný účel vo výške minimálne 0,5% z dane, môžete nám tento rok poukázať len 1% dane. Pokiaľ ste darovali na verejnoprospešný účel minimálne 0,5% z dane, môžete nám tento rok poukázať 2% z dane.

Postup poukázania 2%:

Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnické osoby. Do “IV. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” vyplňte naše údaje.
Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2017) na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

 

tc baseline button

Celoročný zápis na tenis

Denné tenisové tábory

Aktuálne informácie

BABOLAT TOUR 2017 po 2. kvalikačnom turnaji

S cieľom podporiť rozvoj detského tenisu na Slovensku TC BASELINE prichádza so sériou turnajov pre najlepšie slovenské deti do 10 rokv BABOLAT TOUR 2017. V sobotu 18.2.2017 sa hráči a hráčky stretli 2. kvalifikačnom turnaji série. Víťazstvo si vybojoval Filip Dráb z Tenisovej akadémie Prešov pred Kiarou Ninou Fučíkovou z LTC Leopoldov. Bronz si odnášajú finalisti z 1. kvalifikačného turnaja Vanessa Nováková z TC EMPIRE Trnava a Filip Poklemba z TK Tennis Classic Bratislava. Z domácich hráčov sa nestratil postupom do štvrťfinále najmladší hráč turnaja Leon Sloboda. Posledný tretí kvalifikačný turnaj sa bude konať 18.3.2017. Slávnostný MASTERS pre 16 najlepších Slovákov sa uskutoční 8.4.2017.

Priebežné poradie po kvalifikačných turnajoch

Upútavka

Fotogaléria

 

 

Venujte 2% z daní na deti

VENUJTE 2% Z DANÍ NA DETI

 

Vážení rodičia, priatelia a priaznivci nášho tenisového klubu !

V roku 2016 sme uviedli do života ojedinelý projekt „Hľadáme tenisových šampiónov“ určený pre deti od 4 do 6 rokov. Podstata projektu spočíva v dotovanej tenisovej výuke. Pilotný projekt má rozpočet 3600€ pričom účastnícky poplatok dieťaťa predstavuje sumu 9€ mesačne pri 2 hodinových blokoch týždenne. 70% nákladov hradí náš klub zo získaných darov. Aby sme mohli projekt udržať aj do budúcnosti, prípadne ho rozvíjať, dovoľujeme si Vás požiadať o túto láskavosť.
Garantujeme, že všetky takto získané finančné prostriedky budú využité výhradne na zabezpečenie tenisovej prípravy mládeže v našom klube.

V prípade, ak sa rozhodnete našu aktivitu podporiť, nižšie nájdete presný postup poukazovania časti dane pre tento rok. Vyplnené formuláre je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad spolu s daňovým priznaním.

Menom našich detí veľmi pekne ďakujeme za takto poukázané finančné prostriedky a za podporu, ktorú nám týmto prejavíte.

S úctou

Ing. Radovan Sloboda Mgr. Martin Labaš
predseda TC BASELINE Banská Bystrica podpredseda TC BASELINE Banská Bystrica

 

 

Naše údaje:

Obchodné meno (Názov): TC BASELINE Banská Bystrica
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42188245
DIČ: 2022951997
Sídlo: Zvolenská cesta 145, Banská Bystrica, 974 05
Číslo účtu: FIO Banka SK72 8330 0000 0022 0098 3020

Podľa druhu Vášho zamestnania sa u Vás jedná o možnosť poukázať 2 % dane z príjmu od :

1 . Fyzických osôb FO - zamestnanci
2. Fyzických osôb FO - SZČO – živnostníci
3. Právnických osôb - firmy


1. Zamestnanec

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2016 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá (ak výšku svojej zaplatenej dane neviete, spýtajte sa svojho zamestnávateľa).

Postup poukázania 2%:

Ak Vám spracováva Ročné zúčtovanie zamestnávateľ a včas ste ho požiadali o vystavenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane”, najneskôr 30.4.2017 by vám ho mal odovzdať spolu s Ročným zúčtovaním.
Doplňte svoje údaje do tohoto tlačiva “Vyhlásenie o poukázaní 2%.” Ak nám chcete oznámiť, že práve vy ste svojimi 2% pomohli TC Baseline Banská Bystrica vo svojej činnosti, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my sa dozvieme Vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).
Najneskôr do 2.5.2017 doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá daňové priznanie typu A . Pokiaľ budete tlačivá posielať poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.
Poznámka:
Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2016 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu
organizáciu, môžete si ich “vyskladať” z práce pre viacero organizácií. Detailný postup, ako na to, si môžete pozrieť TU.

 

2. Fyzická osoba – SZČO (živnostníci) – ktorá si sama podáva daňové priznanie

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2015 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá.

Postup poukázania 2%:

Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (SZČO). Obe tlačivá obsahujú oddiel o poukázaní 2% z dane. V tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5 , v tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Do tohto oddielu vyplňte naše údaje.
(Ak máte účtovníčku/ka, ktorá/ý vám pomáha s vyplnením daňového priznania, uveďte jej/jemu naše horeuvedené údaje.) Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste svojimi 2% pomohli nášmu tenisovému klubu, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov (my sa dozvieme vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).
Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2017) <

Irina Balus reprezentovala SR vo Winter Cupe

Hráčka TC Baseline Irina Balus získala nomináciu do reprezentácie a zúčastnila sa prvého reprezentačného výjazdu. Družstvo Slovenska dievčat do 12 rokov postúpilo z kvalifikačného turnaja zimných ME - Winter Cupu v Rakovníku do finálového turnaja, ktorý sa uskutoční 10.-12. 2. 2017.

Predtým než začnete s tenisom

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Naše úspechy

 • 2016 - vicemajstri Slovenska mladší žiaci aj mladšie žiačky, 1 liga - muži / 2.miesto
 • 2015 - 1. miesto Detský Fed Cup dievčatá do 10 rokov / majsterky Slovenska
 • 2015 - 1. liga - muži / 3. miesto
 • 2014 - 1. miesto Detský Fed Cup dievčatá do 10 rokov / majsterky Slovenska
 • 2013 - 1. liga - muži / 3. miesto
 • 2012 - 3. miesto MSR dorastenci
 • 2012 - 1. liga - muži / 3. miesto
 • 2012 - 3. miesto extraliga ženy
 • 2011 - II. miesto extraliga ženy
 • 2011 - 3. miesto, MS Slovenska seniori 35+
 • 2010 - majster Slovenska dorastenky
 • 2009 - majstri Slovenska starší žiaci

Zobraziť všetky naše úspechy?

© 2015  Tenisový klub TC BASELINE