Tenisoví rodičiaRodičia majú nezastupiteľnú úlohu v živote mladého tenistu.

Od otázok výchovy, budovania postojov, poskytnutia materiálneho zázemia až po najdôležitejšie faktory - psychickú a mentálnu podporu dieťaťa. To, že pozitívna účasť rodičov v procese vývoja mladých tenistov skutočne funguje, dokázali mnohé tenisové rodiny. Z najvýznamnejších môžeme uviesť jednoznačne neprekonateľné duo sestier Williamsových. Pozitívna účasť rodičov je dôležitou súčasťou vývoja mladých tenistov. Športový vývoj je v značnej miere ovplyvňovaný správaním a celkovým postojom rodičov (správanie je to, čo deti na rodičoch pozorujú).

Rodič musí v prvom rade riešiť situácie čo najracionálnejšie, bez osobných ambícií, podporovaním svojho dieťaťa a trénera. Pokiaľ je podpora dieťaťa a trénera nevyvážená môže dôjsť ku konfliktu. Rodičia z lásky k svojim deťom, ale aj z vlastnej hrdosti často podobné správanie svojich detí v tenise prehliadajú a tolerujú. Môžu byť svojimi postojmi a skutkami doslova brzdami vo vývoji svojich detí. Vo väčšine prípadov to rodičia robia nevedomky.

Tenisoví rodičiaNiektorí rodičia hrajú / hrali tenis alebo pozorovali svoje dieťa pri tréningu dlhšiu dobu. V niektorých prípadoch im tieto skutočnosti dodávajú pocit, že majú dosť informácií na to, aby boli trénermi svojich detí. Problémom je, že rodičia nemajú dostatok potrebných skúseností. Nimi disponuje tréner. Obvykle ich nadobudol počas bývalých hráčskych čias, trénovaním, štúdiami a priamo z robenia chýb a učenia sa z nich. Toto všetko zvyšuje jeho kompetentnosť.

Preto je úlohou tenisového rodiča, ale aj hráča dobre si urobiť domácu úlohu a zistiť o budúcom trénerovi a jeho trénerskej histórii čo najviac. Pozorovať by sa mala celková finančná, morálna a mentálna podpora tenistu rodičmi (otec 50%, matka 50%). Pri hodnotení sa taktiež berie do úvahy celkový vplyv rodičov na tenistu, spolupráca, dôvera – podpora trénera a zasahovanie, resp. nezasahovanie rodičov akoukoľvek negatívnou cestou do tréningového procesu.

Rady, tipy, otázky

22. január 2018
22. január 2018
22. január 2018
20. január 2018
©2023 Tvorba a správa webu ◄TC Baseline Banská Bystrica ►

Search